Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG SA


NIP: 657-290-99-21
REGON: 260681056
KRS: 0000455755

Adres:
ul. Poleska 44
25-325 Kielce
Godziny pracy w dni robocze 8.00-16.00

Kontakt telefoniczny:
Infolinia: 41 333 50 00
Obsługa Klienta 41 333 50 01

e-mail: kontakt@kidt.pl

Formularz kontaktowy

Warunki:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KIDT Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Kielcach moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KIDT Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Kielcach moich danych osobowych tj. imienia, nazwiska i adresu e-mail i numeru telefonu dla celów marketingu produktów i usług KIDT Biura Informacji gospodarczej S.A. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od KIDT Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Kielcach informacji handlowych, wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na używanie przez KIDT Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Kielcach, zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług KIDT Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Kielcach. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Potwierdzam, że zostałem poinformowany i zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez KIDT Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Kielcach.


 

Czekamy na kontakt - podzielimy się nasza wiedzą.
ul. Poleska 4425-325 Kielce
News ticker:
  • 27 października odbyła się Gala wręczenia nagród Wiktoria - Znak Jakości Przedsiębiorców. Nagroda Wiktoria to symbol jakości, rzetelności i wiarygodności. Laureaci konkursu otrzymują również Certyfikat Wiarygodnego Przedsiębiorcy potwierdzający ich wiarygodność biznesową...
  • Uprzejmie informujemy, iż dnia 2 listopada 2018 biuro KIDT będzie nieczynne. Wszelkie zgłoszenia kierowane tego dnia na adres mailowy kontakt@kidt.pl zostaną rozpatrzone w poniedziałek 5 listopada 2018r.
  • Dnia 08.06.2018 Biuro Informacji Gospodarczej KIDT BIG SA zostało nagrodzone statuetką na Gali Euro Benefis 2018 zorganizowanej z okazji 20-lecia województwa świętokrzyskiego.
  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Biuro S.A. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony Państwa danych osobowych, które przetwarzamy w ramach naszej działalności. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
  • Na podstawie przeprowadzonego audytu etycznego, w dniu 21 lutego 2018 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przyznała KIDT BIG SA Certyfikat będący potwierdzeniem tego, że nasze biuro w pełni akceptuje zobowiązania wynikające z przyjętych Zasad Dobrych Praktyk.
  • Z przyjemnością informujemy, że Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami wydał pozytywną rekomendację dla naszej firmy.