Etyka

W swojej działalności kierujemy się zasadami dobrych praktyk instytucji finansowych obowiązujących członków należących do Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF). Zasady Dobrych Praktyk (ZDP), to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami ZPF w Polsce. Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Poniższy certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym.

Więcej informacji o ZDP znajduje się pod linkiem kierującym do aktualnej wersji https://zpf.pl/etyka/zasady-dobrych-praktyk/Będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz Klient może zgłosić swoją skargę lub zażalenie do Komisji Etyki ZPF lub Rzecznika Etyki ZPF.  Dokonać tego można zgodnie z trybem i zasadami składania do Komisji Etyki ZPF lub Rzecznika Etyki ZPF skargi na możliwość naruszenia ZDP przez Członka ZPF (https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/)

Jako członek Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami jesteśmy również zobligowani do stosowania się do Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami. Zasady zawierają zbiór zaleceń dla członków PZZW, które powinny w prowadzonej działalności gospodarczej przyświecać współpracy z kontrahentami i tworzeniu wizerunku Związku. Członkowie PZZW przechodzą coroczny audyt mający na celu potwierdzenie zdolności firmy do świadczenia usług zgodnie z zasadami etyki zawodowej i kodeksu honorowego. Więcej na ten temat pod linkiem: http://pzzw.pl/polski-zwiazek-zarzadzania-wierzytelnosciami/zasady-zwiazku/ Czekamy na kontakt - podzielimy się nasza wiedzą.
ul. Poleska 4425-325 Kielce
News ticker:
  • ŻYCZYMY WESOŁYCH ŚWIĄT! KIDT BIG SA
  • Zmiana zasad funkcjonowania BOK i infolinii
  • Profesjonalna archiwizacja dokumentów dla Urzędów Gmin, Archiwów, Bibliotek
  • KIDT BIG SA patronem badania trzeciej edycji „Index hapipraktyk”
  • Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Zarząd i Pracownicy KIDT BIG S.A.
  • Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24-31 grudnia 2019 roku biuro oraz infolinia KIDT BIG S.A. będą nieczynne.