Certyfikat Wiarygodne Przedsiębiorstwo

Jednym z najważniejszych czynników w relacjach międzyludzkich, w tym biznesowych, jest zaufanie. To uczucie sprawiające, że rodzi się w nas przekonanie, że instytucja jest wiarygodna i można na niej polegać. Niski poziom zaufania często wydłuża czas realizacji projektów, podnosi koszty współpracy. W dobie internetu często nie znamy naszych partnerów biznesowych dlatego konieczne staje się sprawdzenie historii kontrahenta, jego referencji.

KIDT BIG SA pragnie pomóc w budowaniu pozytywnych relacji między kontrahentami, honorując Certyfikatem Wiarygodne Przedsiębiorstwo tych, którzy przestrzegają norm etycznych w biznesie.

Twoja Firma posiadając Certyfikat Wiarygodnego Przedsiębiorstwa zyskuje:

  • Potwierdzenie aktualnej wiarygodności finansowej
  • Wizytówkę firmy na stronie www.kidt.pl wraz z aktualizowanym online 24/7 certyfikatem
  • Zaufanie aktualnych i przyszłych kontrahentów


Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem certyfikatu prosimy o wypełnienie formularza w celu kontaktu z doradcą.

Szczegółowe informacje na temat Programu Wiarygodne Przedsiębiorstwo oraz kryteriów uzyskania Certyfikatu Wiarygodne Przedsiębiorstwo są dostępne w Regulaminie Programu Wiarygodne Przedsiębiorstwo.

Certyfikat Wiarygodne Przedsiębiorstwo
Czekamy na kontakt - podzielimy się nasza wiedzą.
ul. Poleska 4425-325 Kielce